INDEKS TEMATYCZNY

DERRIDA, Jacques


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The aesthetics of hospitality - deconstructions of the at-home. Art Inquiry. Recherches sur les arts, Vol XIII,19-33, 2011. Marzec, Andrzej.

Klony, fragmenty i to, co pozostaje - o filmie "Nie opuszczaj mnie". Czas Kultury, nr 6, 28-35, 2010. Marzec, Andrzej.

Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć?, Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, nr 24, 263-279, 2010. Marzec, Andrzej.

 

Wybrana bibliografia. [Prace Deleuze'a, Derridy, Foucault, Klossowskiego, wywiady z nimi, komentarze po francusku, przekłady i komentarze w języku polskim]. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 415-435, 1988. Banasiak, Bogdan i Matuszewski, Krzysztof.