INDEKS TEMATYCZNY

DESCARTES, René; KARTEZJUSZ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 15-49, 1990. Grygorowicz, Marek.

Kartezjańskie odkrycie cogito, czyli kilka uwaga o istocie rozumu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 223-235, 1989. Kowalska, Małgorzata.

Materialistyczne koncepcje idealizmu Descartes’a. Studia Filozoficzne, nr 7, 103-116, 1987. Kopania, Jerzy.

Istota kartezjanizmu. Górnicka, Joanna (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 159-169, 1986. Dobrzański, Leonard.

Teoriopoznawcze i przyrodnicze uwarunkowania Descartes’a koncepcji idei nabytych. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-82, 1986. Kopania, Jerzy.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei wrodzonych. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-126, 1986.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei skonstruowanych. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1986.

O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-38, 1985. Gordon, Mieczysław.

O zarzutach Maxa Schelera przeciw dualizmowi Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-24, 1985. Gordon, Mieczysław.

Husserl i Kartezjusz: kiedy świat wydaje nam się niezrozumiały. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1985. Michalski, Krzysztof.

Proces myślenia a zagadnienie jasności i wyrażalności w systemie Descartes`a. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-36, 1984. Kopania, Jerzy.

O roli i znaczeniu wątpienia w filozofii René Descartes`a. Studia Filozoficzne, nr 6, 75-87, 1984. Mitrowski, Grzegorz.

Rola refleksji w dziedzinie "cogito" Descartes’a. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 33-58, 1982. Chudy, Wojciech.

"Wolność transcendentalna" a wolność boska. Znak, nr 325, 880-892, 1981. Tarnowski, Karol.

Człowiek zniewolony i sprawa wolności. (Hegel - Dostojewski - Descartes). Znak, 319-320, 123-142, 1981. Tischner, Józef.

Sens poznawczy kartezjańskiego wątpienia. Studia Filozoficzne, nr 7, 45-58, 1978. Drozdowicz, Zbigniew.

Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Paczkowska, Elżbieta (tłumaczenie i wstęp), 319-320. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 321-344, 1976. Twardowski, Kazimierz.

Pewność i wolność. Kartezjańska idea mathesis universalis a nowożytna filozofia praktyczna. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 43-57, 1975. Hommes, Ulrich.

W sprawie Kartezjusza. Znak, nr 243, 1158-1162, 1974. Cichowicz, Stanisław.

Problemy etyki kartezjańskiej. [Rec. Kalocsai, Dezsó. Le problèma des règles de la morale "provisiore" de Descartes]. Etyka, t. 13, 260-262, 1974. Migasiński, Jacek.

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

Egzystencja i formalno-ontologiczna problematyka substancji u Descartesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-59, 1973. Tarnowski, Karol.

Wokół politycznych intencji Descartesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 302-328, 1972. Cichowicz, Stanisław.

Myśli etyczne Kartezjusza. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1972. Indan, Franciszek.

Kartezjańska koncepcja przekonania. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-123, 1971. Marciszewski, Witold.

Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1970. Morawiec, Edmund.

Descartes'a ustalenie podstaw wiedzy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 177-204, 1969. Augustyn, Władysław.

O intuicji intelektualnej u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-213, 1967. Morawiec, Edmund.

Filozofia Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej XX-go wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-81, 1966. Morawiec, Edmund.

Przedmiotowe źródła "matematycznej" metody w filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-120, 1966. Morawiec, Edmund.

"Kartezjusz: negatywność indywiduum i nieskończoność nauki" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 205-218, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Pomian, Krzysztof.

Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 21-32, 1965. Gogacz, Mieczysław.

O dedukcji u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-197, 1965. Morawiec, Edmund.

Koncepcja filozofii u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-161, 1965. Morawiec, Edmund.

Komeński w walce z kartezjanizmem. Studia Filozoficzne, nr 1, 42-60, 1958. Chmaj, Ludwik.

Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń / Łódź, PWN, 1958. Dąmbska, Izydora.

Descartes a nowoczesny materializm. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 8, 1-37, 1953. Łubnicki, Narcyz.

Kartezjusz w Polsce. (Bibliografia). Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 151-160, 1950. Bar, Adam.

"Cogito ergo sum" Kartezjusza i jego nowa koncepcja duszy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1/2), 39-67, 1950. Czajkowski, Stanisław.

"Meditationes" Descartesa na tle sceptycyzmu francuskiego XVII wieku. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 1-24, 1950. Dąmbska, Izydora.

Descartes a fizyka nowożytna. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 71-149, 1950. Ingarden, Roman Stanisław.

Kartezjusz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950. Lefebvre, Henri.

Kartezjański ideał wiedzy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 25-38, 1950. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

Mechanistyczna teoria życia według J. Schultza. Roczniki Filozoficzne, II-III, 14-24, 1949-1950. Siwek, Paweł.

Rola Descartesa w rozwoju nowożytnej matematyki. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 67-70, 1950. Ślebodziński, Władysław.

Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 87-104, 1947. Świeżawski, Stefan.

Descartes. Myśl Współczesna, nr 2, 180-185, 1947. Tomaszewski, Tadeusz.