INDEKS TEMATYCZNY

DEWEY, John


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Prawda - znaczenie - kultura. (Rekonstrukcja poglądów J. Deweya). Studia Filozoficzne, nr 8, 64-76, 1987. Kaczocha, Włodzimierz.

Dewey a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-162, 1977. Łojewska, Izabella Maria.

Pragmatyczna koncepcja wartości instrumentalnej. Etyka, t. 5, 53-75, 1969. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Katolicka praca o J. Deweyu [Rec. John Dewey: His Thought and Influence. Blewitt, John (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 228-233, 1962. Sztekker, Eryk.