INDEKS TEMATYCZNY

DILTHEY, Wilhelm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Hermeneutyka: Dilthey, Heidegger, Gadamer. Studia Filozoficzne, nr 6, 65-82, 1989. Potępa, Maciej.

Przełom i kontynuacja w Diltheyowskiej koncepcji rozumienia. Studia Filozoficzne, nr 7, 71-86, 1987. Zakrzewska, Elżbieta.

Rozumienie i życie w filozofii W. Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-106, 1985. Krasnodębski, Zdzisław.

Wilhelma Diltheya koncepcja hermeneutyki życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-169, 1984.  Zachariasz, Andrzej L.

Pojęcie ducha obiektywnego w filozofii W. Diltheya na tle myśli G. W. F. Hegla, H. Rickerta i N. Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-46, 1984. Zachariasz, Andrzej L.

Dilthey i upadek wiary w rozum. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 265-270, 1983. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta.

Cierpienie a sens historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-97, 1981. Kuderowicz, Zbigniew.

Wilhelm Dilthey: między pozytywizmem i antypozytywizmem. Studia Filozoficzne, nr 7, 83-95, 1976. Sauerland, Karol.

Dilthey. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Kuderowicz, Zbigniew.

Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa, PWN, 1966. Kuderowicz, Zbigniew.

Wartość filozofii w rozumieniu Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 3, 63-84, 1965. Kuderowicz, Zbigniew.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.