INDEKS TEMATYCZNY

DUDYCZ, Andrzej (1533-1589)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 197-208, 1989. Szczucki, Lech.