INDEKS TEMATYCZNY

DUHEM, Pierre


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Aktualne kontrowersje wokół tzw. tez Duhema-Quine’a. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 39-52, 1978. Turek, Mieczysław.

Pogląd Pierre Duhema na rolę teorii fizykalnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 153-184, 1973. Siemianowski, Andrzej.

O pewnym ujęciu teorii empirycznej. Rekonstrukcja koncepcji P. Duhema. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-93, 1972. Koziński, Przemysław.

O dwóch rodzajach konwencjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-91, 1970. Siemianowski, Andrzej.