INDEKS TEMATYCZNY

DUNS SCOTUS, Johannes (Jan Duns Szkot)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem przyczynowości w metafizyce Dunsa Szkota. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 147-167, 1987. Wolf, Tadeusz.

[Rec. Bonansea, B. M. Man and his Approach to God in Duns Scotus]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 227-235, 1984. Zieliński, Edward.

Koncepcja istoty u Jana Dunsa Szkota i Edmunda Husserla. Próba porównania. Studia Filozoficzne, nr 12, 21-29, 1980. Widomski, Jacek.

[Rec. Deus et Homo ad mentem I. Duns Scoti. W: Acta Tertii Congressus Scotistici Internationalis. Vindobonae 28 sept.-2 oct. 1972]. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 206-208, 1974. Gałkowski, Jerzy W.

Działanie moralne w etyce Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 83-110, 1974. Gałkowski, Jerzy W.

[Rec. Scot, Jean. Commentaire sur l'Evangile de Jean. Jeauneau, Edouard (wyd.)]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 73-75, 1973. Kałuża, Zenon.

Z historii pojęcia wolności. Duns Szkot, Kant, Sartre. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 59-101, 1971. Gałkowski, Jerzy W.

Uwagi o koncepcji prawa naturalnego Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 117-126, 1970. Gałkowski, Jerzy W.

Wolność woli według Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 79-103, 1959. Śliwiński, Ryszard.