INDEKS TEMATYCZNY

ELIADE, Mircea


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ontologia archaiczna a ontologia Platona. Na marginesie rozważań nad Mircei Eliadego koncepcją wiecznego powrotu. Studia Filozoficzne, nr 10, 179-189, 1987. Adamus, Maria.