INDEKS TEMATYCZNY

ELZENBERG, Henryk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 61-66, 1990. Musiał, Zbigniew.

Klasyfikacja humanizmów w ujęciu Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 113-138, 1990. Schrade, Ulrich.

Z aksjologii Elzenberga. Etyka, nr 25, 7-16, 1990. Wolniewicz, Bogusław.

Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 87-101, 1990. Zubelewicz, Jan.

[Materiały z sesji: Toruń, 19.01.1988]. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 71-90, 1989.

Etyka wyrzeczenia i utylitaryzm. Studia Filozoficzne, nr 11, 41-50, 1987. Hołówka, Jacek.

Henryk Elzenberg o Gandhim i pacyfizmie. W stulecie urodzin. Studia Filozoficzne, nr 8, 19-28, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Elzenbergowski konspekt "Bhagawadgity". Studia Filozoficzne, nr 12, 121-122, 1986. Chojnacka, Zofia.

Światło w ciemnościach. (Wspomnienie o profesorze Henryku Elzenbergu). Studia Filozoficzne, nr 12, 123-134, 1986. Kalota-Szymańska, Maria.

Wspomnienie o profesorze Elzenbergu. Studia Filozoficzne, nr 12, 135-136, 1986. Mayenowa, Maria Renata.

Aksjologia formalna Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 83-104, 1986. Schrade, Ulrich.

Eseje Elzenberga i ich przesłanie. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-144, 1986. Skarga, Barbara.

Myśl Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 55-73, 1986. Wolniewicz, Bogusław.

O życiu Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 7582, 1986. Woroniecki, Michał.

Ewolucja aksjologicznych i społecznych przekonań Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-110, 1986. Zubelewicz, Jan.

Elzenberg a niektóre wątki myśli egzystencjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 111-119, 1986. Zubelewicz, Jan.

Bibliografia prac Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 145-157, 1986. Zubelewicz, Jan.
Bibliografia prac o Henryku Elzenbergu. Studia Filozoficzne, nr 12, 159-165, 1986.

Elzenberg i realizm praktyczny Kotarbińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 301-317, 1982. Zubelewicz, Jan.

Henryk Elzenberg jako teoretyk etyki. Etyka, t. 4, 91-102, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

Henryk Elzenberg. (W drugą rocznicę śmierci). Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 245-248, 1969. Voisé, Waldemar.

Henryk Elzenberg (1887-1967). Studia Filozoficzne, nr 3, 283-285, 1967. Czeżowski, Tadeusz.

"Próba kontaktu" z myślą filozoficzną Henryka Elzenberga (1887-1967). Znak, nr 159, 1121-1127, 1967. Dąmbska, Izydora.

Henryk Elzenberg. (Wspomnienie pośmiertne). Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 97-108, 1967. Wallis, Mieczysław.