INDEKS TEMATYCZNY

ENGELS, Friedrich


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Dialektyka przyrody" Engelsa a współczesna filozofia nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-14, 1988. Such, Jan.

Lingwistyczne zainteresowania Marksa, Engelsa i Lenina. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-135, 1986. Rogowska, Barbara.

K. Marks i F. Engels o społeczeństwie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 17-38, 1982. Walentowicz, Halina.

Perspektywy rewolucyjne II połowy XIX wieku w świetle korespondencji K. Marksa i F. Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-131, 1981. Walentowicz, Halina.

Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii. [Polemika z: Musiał, Zbigniew. Z historii leninowskiej definicji materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 123-137, 1980. Lebiedziński, Włodzimierz.

Problematyka alienacyjno-dezalienacyjna u Engelsa. Rys historyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-43, 1975. Krakowiak, Józef.

Engels i dialektyka przyrodoznawstwa. [Rec. Kiedrow, B. M. Engels i dialektika jestiestwoznanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 197-201, 1972. Butryn, Stanisław.

Formowanie się światopoglądu Fryderyka Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-41, 1972. Łubnicki, Narcyz.

Model nauk empirycznych w koncepcji twórców marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 35-64, 1972. Nowak, Leszek.

Czy F. Engels był scjentystą? Studia Filozoficzne, nr 2, 52-64, 1971. Jaroszewski, Tadeusz.

Engelsowskie pojmowanie "zmierzchu filozofii" a marksizm współczesny. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 110-124, 1971. Tanalski, Dionizy.

Engels o ruchu materii. O "Dialektyce przyrody". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-27, 1970. Krajewski, Władysław.

Rozwinięcie przez F. Engelsa dialektycznej teorii rozwoju. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 5-22, 1970. Ładyka, Jerzy.

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

W sprawie autorstwa streszczenia broszury F. Engelsa "Schelling und die Offenbarung" w Przeglądzie Naukowym z 1844 Studia Filozoficzne, nr 1, 125-130, 1965. Orłowski, Aleksander.

Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Cenna monografia o ewolucji ideowej młodego Engelsa. [Rec. Sieriebriakow, M. W. Fridrich Engels w mołodosti]. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-189, 1961. Panasiuk, Ryszard.

O Engelsie i Haecklu jako prekursorach szkoły łysenkowskiej czyli o potrzebie semantyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 211-220, 1959. Kochański, Zdzisław.  

Koncepcja form ruchu materii u Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 152-1161, 1958. Kerszman, Gustaw.

Prawa ewolucyjne "Dialektyki przyrody" w świetle danych autekologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 2, 108-123, 1954. Ehrlich, Stefan.

Uwagi biologa na marginesie polskiego wydania "Dialektyki przyrody". Myśl Filozoficzna, nr 3, 76-97, 1954. Michajłow, Włodzimierz.

Marks i Engels a demokracja polska w latach czterdziestych XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 3, 19-43, 1953. Katz, Henryk.

Niektóre problemy estetyki w pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 126-161, 1953. Siekierska, Jadwiga.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 228-265, 1952. Szczepański, Jan.

Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. Znak, nr 28, 126-140, 1951. Kłósak, Kazimierz.

Engels a nauka historii. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 264-273, 1948. Childe, V. Gordon.

Engels o rodzinie. Holtzman, W. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10, 255-275, 1948. Stern, Barnhard J.