INDEKS TEMATYCZNY

EPIKUR z Samos


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-58, 1989. Pawłowski, Kazimierz.

L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoiciens et sceptiques. Warszawa-Wrocław, Ossolineum, 1966. Wiśniewski, Bohdan.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002. Krokiewicz, Adam.

Hedonistyczna etyka Epikura. Warszawa, PWN, 1959. Pąkcińska, Maria.

Grecka monografia o Epikurze. [Rec. Theodorides, Ch. [Epikur. Prawdziwe oblicze świata starożytnego]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 165-172, 1956. Georgiadis, Kostas.