INDEKS TEMATYCZNY

ERAZM z Rotterdamu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2013. Sady, Wojciech.

 

O genezie pojęcia "średniowiecze". Studia Filozoficzne, nr 10, 115-146, 1979. Kasia, Andrzej.

Glosy do erazmiańskiej koncepcji filozofii. (W pięćsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 5-45, 1969. Domański, Juliusz.

"Spór Erazma z Lutrem" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 185-204, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Ściegienny, Andrzej.

Pochwała ludzkiego rozumu. Na marginesie nowego przekładu "Pochwały głupoty" Erazma z Rotterdamu. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 126-145, 1955. Nowak, Stefan.