INDEKS TEMATYCZNY

FEUERBACH, Ludwik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla. Problem podmiotu i substancji w heglowskiej filozofii dziejów. Colloquia Communia, 1(24), 61-72, 1986. Walentowicz, Halina.
Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla (cz. II). Colloquia Communia, 2-3, 271-287, 1986.

Feuerbach a Luter. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 111-126, 1982. Dwars, Jens-Fietje.

Feuerbach, Marks i lewica heglowska w kwartalniku "The Philosophical Forum". Studia Filozoficzne, nr 11, 173-179, 1980. Kozłowski, Marek.

Kontekst historyczny i sens feuerbachowskiego humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 127-145, 1974. Panasiuk, Ryszard.

Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha. (W setną rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 6, 35-62, 1973. Łubnicki, Narcyz.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. (Próba ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 135-173, 1973. Panasiuk, Ryszard.

Ludwik Feuerbach. Filozofia między Heglem a Marksem. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 29-39, 1972. Beyer, Wilhelm R.

Feuerbach a etyka współczesna. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 19-34, 1972. Jankowski, Henryk.

Marksizm a L. Feuerbach (I). L. Feuerbach: antropologia i filozofia religii. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 35-48, 1972. Kozłowski, Roman.
Marksizm a L. Feuerbach (II). Marks i Engels o filozofii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 260-272, 1972.
Lenin o filozofii Feuerbacha (III). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 78-91, 1973.

Dialektyka miłości i śmierci w antropologii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-18, 1972. Panasiuk, Ryszard.

Lewica heglowska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Z powrotem do Feuerbacha...? Człowiek i Światopogląd, nr 3, 77-95, 1968. Płużański, Tadeusz.

Stirner, Kierkegaard - krytycy Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 141-171, 1967. Niecikowski, Jerzy.

Misja filozofii i jej przemiany (Hegel, Feuerbach, Stirner). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 5-51, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

Ludwik Feuerbach a problemy metodologiczne związane z historią etyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-143, 1961. Jankowski, Henryk.

Dzieło Ludwika Feuerbacha. Myśl Filozoficzna, nr 4, 141-157, 1954. Kroński, Tadeusz.