INDEKS TEMATYCZNY

FEYERABEND, Paul Karl


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Paul Feyerabend: od zmodyfikowanego falsyfikacjonizmu do anarchizmu metodologicznego" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 341-383. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

 

Kontemplatywny vs. performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (Miejsce nauki w hierarchii wartości rożnych tradycji i form życia). Studia Filozoficzne, nr 10, 99-113, 1989. Jodkowski, Kazimierz.

Krytycznie o krytykach Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-175, 1986. Grobler, Adam.

Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii (analiza stanowiska P. K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego). Studia Filozoficzne, nr 1, 109-120, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T. S. Kuhna i P. K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna. Studia Filozoficzne, nr 5, 119-134, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Filozofia nauki po Popperze i Kuhnie. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-172, 1984. Magala, Sławomir.

O pragmatycznej teorii obserwacji P. K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 143-161, 1984. Olczyk, Sławoj.

Utopia przeciw metodzie. (O koncepcji rozwoju wiedzy P. Feyerabenda). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 172-178, 1983. Olczyk, Sławoj.

Polskie wydanie rozpraw Feyerabenda. [Rec. Feyerabend, Paul. Jak być dobrym empirystą?]. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-169, 1981. Jodkowski, Kazimierz.

Przyczynek do krytyki feyerabendowskiej tezy o niewspółmierności. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-82, 1981. Wieczorek, Krzysztof.

O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 7, 79-91, 1980. Jodkowski, Kazimierz.

Kuhn, Feyerabend i problem niewspółmierności teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-40, 1980. Łodyński, Andrzej.

Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki (I). Roczniki Filozoficzne, 27(3), 33-101, 1979. Hajduk, Zygmunt.

Filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Stadium umiarkowane. Studia Filozoficzne, nr 11, 59-75, 1979. Jodkowski, Kazimierz.

Feyerabenda recepty dla nauki i kultury. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1977. Magala, Sławomir.

Wyjaśniająca funkcja redukcji. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 61-75, 1971. Hajduk, Zygmunt.