INDEKS TEMATYCZNY

FILOPONOS, Jan (Gramatyk)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jana Filopona "De intellectu" a twórczość św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 81-99, 1975. Sparty, Andrzej.