INDEKS TEMATYCZNY

FOUCAULT, Michel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"O niepokoju, jaki budzą heterotopie. Michel Foucault i tradycja nouveau roman" w: Utopia - wczoraj i dziś. Sieczkowski, T. i Misztal D. (red.), 245-254. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010. Bogusławski, Marcin.

Tabu zezłomowane. Rita Baum, nr 10, 148-151, 2006. Bogusławski, Marcin.

 

Fenomenologia dyskursu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-186, 1989. Kozakiewicz, Helena.

"Les lettres du blanc sur les bandes de vieux billard". Colloquia Communia, 1-3(36-38), 161-166, 1988. Banasiak, Bogdan.

Wybrana bibliografia. [Prace Deleuze'a, Derridy, Foucault, Klossowskiego, wywiady z nimi, komentarze po francusku, przekłady i komentarze w języku polskim]. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 415-435, 1988. Banasiak, Bogdan i Matuszewski, Krzysztof.

Michel Foucault tak jak go widzę. Komendant, Tadeusz (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 167-177, 1988. Blanchot, Maurice.

Michel Foucault tak jak go widzę. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 179-189, 1988. Komendant, Tadeusz.

Znak, episteme i historia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-36, 1988. Krakowski, Jerzy.

Dylematy metodologii badań wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-39, 1987. Mendelski, Tadeusz.

Kontynentalna i anglo-amerykańska filozofia nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-61, 1986. Hajduk, Zygmunt.

Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 101-120, 1986. Mendelski, Tadeusz.

Podział czy rozproszenie rozumu? O dyskusji między Habermasem i Foucault. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 59-69, 1986. Waldenfels, Bernhard.

Gaston Bachelard i historia epistemologiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-87, 1981. Krakowski, Jerzy.