INDEKS TEMATYCZNY

FREGE, Gottlob


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 299-310, 1989. Lubomirski, Andrzej.

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 167-213, 1978. Dąmbska, Izydora.

Fregego rozróżnienie znaczenia i sensu. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-132, 1978. Kuczyński, Janusz.

Frege i Kant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 107-139, 1988. Lubomirski, Andrzej.

O ewolucji niektórych metalogicznych i matematycznych poglądów G. Fregego w świetle I tomu "Nachgelassene Schriften". Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 245-251, 1972. Dąmbska, Izydora.

Ze studiów nad Fregem. [Rec. Caton, Charles E. The Apparent Difficulty in Frege's Ontology]. Studia Filozoficzne, nr 1, 196-197, 1964. Kokoszyńska, Maria.

Fregego logika zdań. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 31-64, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.

Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego logiki zdań. Roczniki Filozoficze, t. I, 138-164, 1948. Korcik, Antoni.