INDEKS TEMATYCZNY

FREUD, Siegmund


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Leszka Kołakowskiego krytyka freudowskiej teorii kultury. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 69-84, 1989/1990. Chabrajska, Dorota.

Freudowska psychoanaliza jako zamaskowana hermeneutyka. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 61-73, 1989. Dybel, Paweł.

Freud albo Wschód na Zachodzie. Głos w dyskusji nad możliwością uzgodnienia dwu różnych form oglądu rzeczywistości. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 55-60, 1989. Kosior, Krzysztof.

[Zeszyt o Freudzie z przekładami jego prac Colloquia Communia, 3-6(44-47), 1989].

Fromm o Freudzie. [Rec. Fromm, Erich. Greatness and Limitations of Freud's Thought]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 156-159, 1982. Rosińska, Zofia.

Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-84, 1967. Pastuszka, Józef.

"Freud i psychoanaliza" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 133-154. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Reykowski, Janusz.

Problemy metodologiczne estetycznej teorii Freuda. Studia Estetyczne, t. 1, 119-130, 1964. Pawłowski, Jerzy.

Alternatywy psychanalitycznej teorii kultury. Myśl Filozoficzna, nr 3, 68-106, 1957. Suchodolski, Bogdan.