INDEKS TEMATYCZNY

GANDHI, Mohandas Karamchand


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Henryk Elzenberg o Gandhim i pacyfizmie. W stulecie urodzin. Studia Filozoficzne, nr 8, 19-28, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Gandhi. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Lazari-Pawłowska, Ija.

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Kraków, Znak, 1966. Elzenberg, Henryk.

Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Ahimsa: król Asioka i Gandhi. [Rec. Orędzia króla Asioki]. Znak, nr 135, 1226-1232, 1965. Stróżewski, Władysław.

Zasada życzliwości (ahimsy) w etyce Gandhiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-156, 1962. Lazari-Pawłowska, Ija. 

Sprzeczność i konfliktowość w systemie etycznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-157, 1961. Lazari-Pawłowska, Ija.

Gandhi w perspektywie dziejowej. Znak, nr 12, 398-416, 1948. Elzenberg, Henryk.