INDEKS TEMATYCZNY

GEORGIUS Trapezuntius (JERZY z Trapezuntu)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kardynała Bessariona "In calumniatorem Platonis" - geneza, cele i adresaci. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 89-109, 1977. Ciszewski, Marian.