INDEKS TEMATYCZNY

GERGONNE, Joseph Diaz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Weryfikacja sylogistyki Arystotelesa metodą Gergonne’a. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 5-15, 1955/1957. Korcik, Antoni.