INDEKS TEMATYCZNY

GÖDEL, Kurt


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Twierdzenie Gödla a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 157-177, 1988. Krajewski, Stanisław.

Znaczenie filozoficzne twierdzenia Gödla o zdaniach formalnie nierozstrzygalnych. Myśl Filozoficzna, nr 2, 197-221, 1953. Klaus, Georg.