INDEKS TEMATYCZNY

GOETHE, Johann Wolfgang von


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Motywy hermetyczne w młodzieńczej metafizyce J. W. Goethego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 3-21, 1984. Mikoś, Kazimiera.

Wprowadzenie do Filozofii Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-144, 1975. Gromczyński, Wiesław.

"Johann Wolfgang Goethe. Typ morfologiczny jako wyraz prawidłowości" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski, Władysław (red.), 9-45. Warszawa, PWN, 1967. Bednarczyk, Andrzej.

Spinozyzm a spór o "Prometeusza". [Rec. Braemer, Edith. Goethes Prometheus und die Grundpositionen des Sturm und Drang]. Studia Filozoficzne,, nr 4, 197-208, 1961. Adler, Emil.