INDEKS TEMATYCZNY

GRAMSCI, Antonio


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kategoria społeczeństwa obywatelskiego u Gramsciego i jej recepcja. Studia Filozoficzne, nr 9, 97-110, 1987. Górski, Eugeniusz.

Hegemonia, państwo i rewolucja. [Rec. Gramsci and Marxist Theory. Mouffe, Chantal (ed)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 178-181, 1981. Magala, Sławomir.

Krytyka teorii II Międzynarodówki. Lenin - Gramsci - Lukács. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-99, 1978. Borkowska, Judyta.

Filozofia praktyki w pismach młodzieńczych Gramsciego. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 37-49, 1973. Nowaczyk, Mirosław.

Filozofia polityki Antonio Gramsciego. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-29, 1972. Lipiec, Józef.

Wola zbiorowa i partia polityczna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 55-67, 1972. Lipiec, Józef.

"Gramsci - filozofia 'człowieka zbiorowego'" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 179-203. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Szacki, Jerzy.

Filozofia "człowieka zbiorowego". [Rec. Gramsci, Antonio. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-239, 1962. Szacki, Jerzy.