INDEKS TEMATYCZNY

GROSSETESTE, Robert


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Światło jako zasada poznania u Roberta Grosseteste’a. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-158, 1986. Boczar, Mieczysław.

Roberta Grosseteste'a traktat "O świetle" w perspektywie inspiracji umysłowych łacińskiego Zachodu na przełomie XII i XIII wieku (wraz z przekładem traktatu "O świetle"). Studia Filozoficzne, nr 11, 7-17, 1981. Boczar, Mieczysław.

Sens i znaczenie kosmogonii światła w oksfordzkim środowisku umysłowym w początkach XIII wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-149, 1980. Boczar, Mieczysław.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960. Swieżawski, Stefan.