INDEKS TEMATYCZNY

GROTIUS, Hugo (Groot, Huig de; Grocjusz)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sociability versus Conflict: Grotius’s Critique of the Doctrine of Reason d’Etat. Archive of the History of Philosophy and Social Thought, 56, 117-131, 2011. Korab-Karpowicz, Julian W.

 

Problem rozumowania "more geometrico" w filozofii państwa i prawa Hugona Grocjusza. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 191-204, 1985. Zajadło, Jerzy.

Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1970. Voisé, Waldemar.

Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek). Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Voisé, Waldemar.

Bracia Polscy: ludzie, idee, wpływy. Warszawa, PWN, 1957. Chmaj, Ludwik.