INDEKS TEMATYCZNY

GUARDINI, Romano


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego: studium analityczno-krytyczne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1967. Jaworski, Marian.

"Święte" i doświadczenie jego rzeczywistości przez człowieka u Romana Guardiniego. (Przyczynek do zagadnienia religijnego poznania Boga). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 116-134, 1965. Jaworski, Marian.

Poznanie symboliczne Boga u Romano Guardiniego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 89-124, 1960. Jaworski, Marian.