INDEKS TEMATYCZNY

HENRYK z Gandawy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 105-111, 1968. Siemianowski, Antoni.

Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą? Roczniki Filozoficzne, 14(1), 33-41, 1966. Dudak, Krescenty.

Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 33-41, 1965. Siemianowski, Antoni.

Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu. [Polemika z: Gogacz, Mieczysław. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 135-139, 1964. Siemianowski, Antoni.

Zarys problematyki poznawczej w Summae Quaestionum Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 113-135, 1963. Dudak, Krescenty.

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1961. Gogacz, Mieczysław.

Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 161-171, 1960. Gogacz, Mieczysław.