INDEKS TEMATYCZNY

HERAKLIT z Efezu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Heraklit w świetle najnowszych badań. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 33-47, 1989. Wesoły, Marian.

Sceptycyzm grecki (Od Filona do Sekstusa). Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1966. Krokiewicz, Adam.

Heraklit. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 1-46, 1948. Krokiewicz, Adam.