INDEKS TEMATYCZNY

HESSE, Benedykt


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem realności czasu w "Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis" Benedykta Hesse - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1979. Wielgus, Stanisław.