INDEKS TEMATYCZNY

HESSEN, Sergiusz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Antropocentryzm teorii kultury S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 213-220, 1983. Gajdamowicz, Halina.

Dialektyka swobody i przymusu w pedagogice Sergiusza Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 203-212, 1983. Sztobryn, Sławomir.

Struktura i dialektyka osobowości oraz światopoglądu w filozofii S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-73, 1977. Chmielnicki, Naum.