INDEKS TEMATYCZNY

HOLBACH, Paul Henry Thiry, baron d'Holbach


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Cenna bibliografia. [Rec. Vercruysse, Jeroom. Bibliographie descriptive des écrits du Baron d'Holbach]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 262-264, 1972. Skrzypek, Marian.

Polskie oświeceniowe przekłady Holbacha. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 139-168, 1971. Skrzypek, Marian.

Polemiki osiemnastowieczne. Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Litwin, Jakub.