INDEKS TEMATYCZNY

HORKHEIMER, Max


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Koncepcja ideologii M. Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-204, 1986. Czerniak, Stanisław.

Uwagi o istocie marksizmu. (Na marginesie rozważań M. Horkheimera). Colloquia Communia, nr 2(7), 75-85, 1983. Łoziński, Jerzy.

Marksizm a "krytyczna teoria" Maxa Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-71, 1974. Wendland, Zbigniew.

Tak zwana szkoła frankfurcka (Th. W. Adorno i M. Horkheimer). Ruch Filozoficzny, XXIX, 227-236, 1971. Żurawicki, Seweryn.

W kręgu lewackich mistyfikacji: H. Marcuse, M. Horkheimer, J. Habermas. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 23-39, 1970. Żurawicki, Seweryn.