INDEKS TEMATYCZNY

IDZI z Orleanu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zwei Versionen der Quaestiones super De generatione et corruptione des Aegidius von Orleans. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 107-117, 1989/1990. Kuksewicz, Zdzisław.

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.