INDEKS TEMATYCZNY

IWANICKI, Józef


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ku uściśleniu filozofii. (Kierunki badań ks. prof. dra Józefa Iwanickiego). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-22, 1973. Kamiński, Stanisław.

Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-27, 1973. Nieznański, Edward.