INDEKS TEMATYCZNY

JACOB, François


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozoficzne uwarunkowania Francois Jacoba koncepcji życia. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 163-182, 1980. Zięba, Stanisław.

Dwie koncepcje powstawania i działania organizmu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 171-187, 1977. Zięba, Stanisław.