INDEKS TEMATYCZNY

JAN TACZEL z Raciborza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Jana Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład 'Sentencji' na Uniwersytecie Krakowskim" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 166-181. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Włodek, Zofia.