INDEKS TEMATYCZNY

JAN od św. Tomasza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Arystotelesowska koncepcja dowodu naukotwórczego i jego klasyfikacja w ujęciu Jana od Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-120, 1979. Jemioł, Paulin.

Przedmiot i podmiot w poznaniu według Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 17-48, 1976. Waszkinel, Romuald.

Konieczne warunki poznania według Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 47-67, 1973. Waszkinel, Romuald.

O przedmiocie logiki u Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 31-47, 1961. Wojtkiewicz, Czesław.