INDEKS TEMATYCZNY

JAN z Holywood; Ioannes de Sacro Bosco


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sprawa ruchu Ziemi w świetle komentarzy do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood zachowanych w średniowiecznych rękopisach bawarskiej biblioteki państwowej. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 210-216, 1979. Markowski, Mieczysław.

Nie znane polskie komentarze z XV wieku do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-32, 1974. Markowski, Mieczysław.