INDEKS TEMATYCZNY

JAN z Janduno


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pogląd Jana z Janduno na zasadę jednostkowienia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-116, 1989. Kwietniewska, Małgorzata.

Jan z Janduno a augustynizm średniowieczny. Polemika z oceną poglądów awerroisty paryskiego dokonaną przez Mac Clintocka. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-97, 1959. Kuksewicz, Zdzisław.