INDEKS TEMATYCZNY

JAN ze Słupczy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Jana ze Słupczy kwestie filozoficzne 'De mixtione elementorum', 'De intellectu separato'" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 153-165. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Siemiątkowska, Zofia.