INDEKS TEMATYCZNY

KAMIEŃSKI, Henryk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia Henryka Kamieńskiego istotnym źródłem marksizmu w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 105-120, 1988. Żuraw, Józef.

Romantyzm jako model kultury narodowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1979. Urbankowski, Bohdan.

"Kamieński - Absolut, człowiek i postęp" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 409-430. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Baczko, Bronisław.

Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Kamieńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 101-149, 1959. Baczko, Bronisław.

"Światopogląd Henryka Kamieńskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 305-335. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Poniatowski, Zygmunt.

Społeczno-filozoficzne poglądy Henryka Kamieńskiego w okresie Przedwiośnia 1848 Myśl Filozoficzna, nr 2, 172-212, 1952. Poniatowski, Zygmunt.