INDEKS TEMATYCZNY

KIERKEGAARD, Søren


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ironiczna antropologia. Rozdwojenie i podwojenie człowieka u Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-193, 1990. Kasperski, Edward.

Egzystencjalne ugruntowanie potrzeby myślenia: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1987. Kwiatkowski, Stanisław.

O możliwości chrześcijańskiego egzystencjalizmu (Kierkegaarda). Studia Filozoficzne, nr 6, 89-107, 1984. Gromczyński, Wiesław.

Rozpacz. Znak, nr 341, 694-697, 1983. Baran, Bogdan.

Elementy teorii dochodzenia jednostko do samorealizacji w świetle filozofii Kierkegaarda. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 63-87, 1983. Biernacki, Krzysztof.

Teoria osobowości estetycznej (według S. S. Kierkegaarda). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 39-61, 1983. Toeplitz, Karol.

Bibliografia opracowań poglądów S. A. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 3, 157-176, 1981. Toeplitz, Karol.

Dialektyka komunikacji etycznej wedle Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 11, 99-114, 1980. Gromczyński, Wiesław.

Dialektyka jakościowa S. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-81, 1980. Toeplitz, Karol.

Czuwanie nad rozpaczą. Znak, nr 277-278, 898-903, 1977. Bieńkowska, Ewa.

Wprowadzenie do Filozofii Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-144, 1975. Gromczyński, Wiesław.

Dialektyka transcendencji i immanencji. (Od Kierkegaarda do Robinsona). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-152, 1971. Jakubowska, Janina.

Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 351-381, 1971. Toeplitz, Karol.

Irracjonalizm przeciwko racjonalizmowi (Kierkegaard przeciwko Heglowi). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 78-98, 1970. Toeplitz, Karol.

Paradoks życia osobowego: Kierkegaard a Mounier. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 61-83, 1969. Płużański, Tadeusz.

Kierkegaard kontra Hegel. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 47-67, 1969. Płużański, Tadeusz.

Stirner, Kierkegaard - krytycy Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 141-171, 1967. Niecikowski, Jerzy.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Kossak, Jerzy.

Postawy życiowe wg S. Kierkegaarda. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 105-125, 1958. Pastuszka, Józef.