INDEKS TEMATYCZNY

KIREJEWSKI, Iwan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Iwan Kiriejewski. Kształtowanie się myśli słowianofilskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-44, 1987. Dobieszewski, Janusz.

Problematyka więzi społecznej w historiozofii Iwana Kirejewskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 127-173, 1961. Walicki, Andrzej.