INDEKS TEMATYCZNY

KŁÓSAK, Kazimierz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Profesora Kazimierza Kłósaka metoda uprawiania filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-149, 1987. Lemańska, Anna.

Krytyka materializmu dialektycznego w pracach Kazimierza Kłósaka. Znak, nr 350, 33-48, 1984. Gadacz, Tadeusz.

Philosophari necesse est... Filozoficzna sylwetka Kazimierza Kłósaka. Znak, nr 350, 3-20, 1984. Życiński, Józef.

Prawda i etos w życiu filozofa. [Dyskusja: Życiński, Józef; Dąmbska, Izydora; Sowa, Ewa; Jaworski, Marian; Stróżewski, Władysław; Tischner, Józef]. Znak, nr 350, 47-53, 1984.

Między konkretystycznym a abstrakcyjnym pojęciem bytu. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 75-92, 1982. Bakies, Bogdan.

Profesora Kazimierza Kłósaka analizy kosmologiczno-teodycealne. (Próba odczytania). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 155-164, 1981. Lubański, Mieczysław.

Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 164-172, 1981. Ślaga, Szczepan W.

Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej ks. prof. K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-26, 1979. Ślaga, Szczepan W.