INDEKS TEMATYCZNY

KOŁAKOWSKI, Leszek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O Leszka Kołakowskiego interpretacji religii. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 85-117, 1989/1990. Boużyk, Małgorzata.

Leszka Kołakowskiego krytyka freudowskiej teorii kultury. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 69-84, 1989/1990. Chabrajska, Dorota.

Przyzwoita walka literacka (o książce A. Żukrowskiej i W. Mejbauma "Literat cywilizowanego świata"). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 297-301, 1986. Podoba, Rajmund J.

W kontrapunkcie europejskiego myślenia. [Polemika z recenzją Elżbiety Wolickiej z: Kołakowski, Leszek, Religion]. Znak, nr 384-385, 151-158, 1986. Grabowski, Marian.

Mit, Bóg, kultura. O filozofii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1986. Świątek, Krzysztof.

Kołakowskiego kłopoty z religią. Znak, 368-369, 86-99, 1985. Wolicka, Elżbieta.
W kontrapunkcie ideologicznego myślenia - czyli kłopotów z Kołakowskim ciąg dalszy. Znak, nr 384-385, 159-166, 1986.

W kredowym kole "cogito". Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 175-195, 1969. Jaroszewski, Tadeusz.

O stylu filozofowania Leszka Kołakowskiego tudzież o młodomarksowskiej i engelsowsko-leninowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-199, 1959. Eilstein, Helena.