INDEKS TEMATYCZNY

KOŁŁĄTAJ, Hugo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 35-97, 1980. Walicki, Andrzej.

Zapomniana rozprawa naukowa Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 167-188, 1972. Hinz, Henryk i Wójcik, Zbigniew.

Nauka i edukacja w systemie filozoficznym Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 3-44, 1971. Hinz, Henryk.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971. Hinz, Henryk.

Znaczenie sensualizmu Kołłątaja. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 56-75, 1971. Hinz, Henryk.

"Kołłątaj - ład fizyczno-moralny a historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 131-156. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Hinz, Henryk.

Kołłątajowska rozprawa o metodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-85, 1959. Hinz, Henryk.

Rozważania Kołłątaja o religii. Studia Filozoficzne, nr 1, 86-112, 1958. Hinz, Henryk.

Kołłątaj - filozof i uczony. [Rec. Kołłątaj, Hugo. Wybór pism naukowych]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 291-297, 1954. Hinz, Henryk.

"Porządek fizyczno-moralny" Hugona Kołłątaja. Myśl Filozoficzna, nr 3, 98-119, 1954. Opałek, Kazimierz.

Pierwsze wydanie pracy Jana Śniadeckiego w Polsce Ludowej. Rec. Śniadecki, Jan. Żywot literacku Hugona Kołłątaja z opisaniem...). Myśl Filozoficzna, nr 3, 267-272, 1953. Dür, Samuel.

Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa, 1953. Opałek, Kazimierz.