INDEKS TEMATYCZNY

KONECZNY, Feliks


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Między narodem a cywilizacją. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 311-318, 1990. Skoczyński, Jan.

Historia i historyzm w ujęciu Feliksa Konecznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 337-349, 1988. Skoczyński, Jan.