INDEKS TEMATYCZNY

KOPERNIK, Mikołaj


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

The Challenge of the Medieval Double Truth Doctrine in the Astronomy by Nicholas Copernicus. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-175, 1982. Woźnicki, Andrew N.

Nowy Ptolemeusz w polskich Prusiech. Z zagadnień recepcji kopernikanizmu za życia Mikołaja Kopernika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 202-210, 1980. Kempfi, Andrzej.

Rewolucyjne dzieło Kopernika a rozwój naszego światopoglądu. Pisarek, Henryk (tłum). Studia Filozoficzne, nr 2, 5-19, 1974. Nedeljković, Dusan.

Problem filozofii Kopernika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 141-164, 1973. Gogacz, Mieczysław.

Obecność Kopernika w kulturze staropolskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 113-124, 1973. Hinz, Henryk.

Etyka polska od Galla Anonima do Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 1, 31-55, 1973. Jedynak, Stanisław.

Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-178, 1973. Kuc, Leszek.

Kopernik w encyklopediach świata. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 125-142, 1973. Lenkiewicz, Antoni.

Nie znany przekaz fragmentów pierwszej księgi De revolutionibus orbium caelestium Mikołaja Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-24, 1973. Markowski, Mieczysław.

Filozoficzne podstawy heliocentrycznego systemu Mikołaja Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 9, 39-54, 1973. Markowski, Mieczysław.

Kopernik a cywilizacja XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-38, 1973. Olszewski, Eugeniusz.

Kopernik jako filozof. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 87-103, 1973. Palacz, Ryszard.

Świat Kopernika a świat Keplera. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-19, 1973. Rybka, Eugeniusz.

Mikołaj Kopernik a współczesne teorie kosmologiczne. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 20-38, 1973. Szumilewicz, Irena.

Bruno o moralności mieszkańców nieskończonego wszechświata i poznawczej pasji Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-28, 1973. Voisé, Waldemar.

Giordano Bruno nella patria di Copernico. Wrocław-Warszawa, Ossolineum, 1972. Nowicki, Andrzej.

Znaczenie myśli kopernikowskiej. [Sprawozdanie z sesji]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 157-164, 1972. Urbankowski, Bohdan.

Kopernik odczytany na nowo. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 5-11, 1971. Zonn, Włodzimierz.

Mikołaj Kopernik - wielki syn narodu polskiego. (Tłum. anonim.). Myśl Filozoficzna, nr 1, 191-208, 1953. Klaus, Georg.

Kościół przeciw Kopernikowi. Myśl Filozoficzna, nr 1, 209-229, 1953. Nowicki, Andrzej.

Z dziejów heliocentryzmu w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-190, 1953. Przypkowski, Tadeusz.

System heliocentryczny Kopernika a teoria względności. (Tłum. anonim.). Myśl Filozoficzna, nr 1, 144-175, 1953. Ujemow, A.