INDEKS TEMATYCZNY

KRZYWICKI, Ludwik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Krzywicki - czyli o pewnej propozycji rozumienia zjawisk świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-65, 1978. Grądkowski, Waldemar Filip.

Ludwika Krzywickiego teoria kultury masowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 57-66, 1978. Kaczocha, Włodzimierz.

Dialektyka postępu ekonomiczno-technicznego i antropologicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 29-39, 1977. Donocik, Florian.

Rola świadomości moralnej i wzór osobowy w twórczości Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-60, 1975. Nazar, Ryszard.

Krzywicki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kowalik, Tadeusz.

"Krzywicki - propozycja socjologii otwartej" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 347-362. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Molska, Alina.

"Wielka emigracja" Ludwika Krzywickiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 35-56, 1956. Holland, Henryk.

W walce z pozytywizmem warszawskim. Z dziejów narodzin ideologii marksistowskiej w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 101-139, 1954. Holland, Henryk.

U początków myśli marksistowskiej w Polsce. [Rec. Krzywicki, Ludwik. Studia Socjologiczne. Wybór].  Myśl Filozoficzna, nr 3, 334-348, 1952. Osiadacz, Alina.

Ludwik Krzywicki a filozofia marksistowska. Myśl Współczesna, nr 8-9 (39-40), 3-28, 1949. Schaff, Adam.